MP비누 만들기 세트
천연비누 완성품
아로마오일(E.O/F.O)
베이스오일/버터
한방(천연)분말/허브
유노하나/일본입욕제
비누베이스/누들/색소
원재료/보존제/첨가제
유화제/추출물/워터류
치약재료
바스붐 재료
립밤 재료
비누틀(비누몰드)
제작도구
포장재료/스템프
스티커
스프레이/크림병/공병
모기퇴치 스프레이,방향제
질문과 대답
천연화장품, 연고
천연비누 만들기
새싹채소 기르기
손세정제,손소독제
상품후기
사용후기 모음
 전화

 031-666-9378

 

 팩스

 031-668-9378

 

  로젠 택배

 3시 이전 주문 당일배송

 토요일.일요일.공휴일 휴무

 
 
베이스오일/버터 베이스오일/버터 > 전체조회 
 
 
 
베이스오일(40)
버터류(3)
 
 :: 총 43 개의 상품이 진열되어 있습니다.
 
 
 
푸에라리아 오일 (품절)
6,500원(기본가)
 
 
 
미강유(현미유) (품절)
1,000원(기본가)
 
 
 
타마누 오일 - 비정제
8,000원(기본가)
 
 
 
호호바오일(골덴)
5,000원(기본가)
 
 
 
발효 마유(Horse Oil) - 정제 (품절)
6,500원(기본가)
 
 
 
페이스오일
4,000원(기본가)
 
 
 
동백유
3,000원(기본가)
 
 
 
자운고 오일
4,000원(기본가)
 
 
 
로즈힙 오일
4,500원(기본가)
 
 
 
라놀린(정제)-50ml
3,300원
 
 
 
시어버터
2,000원(기본가)
 
 
 
캐놀라유(채종유)
1,000원(기본가)
 
 
 
피마자유 - 정제, 냉압착
1,500원(기본가)
 
 
 
호호바(정제)
5,500원(기본가)
 
 
 
카렌듈라 오일
4,500원(기본가)
 
 
 
아르간 오일 - 유기농
5,000원(기본가)
 
 
 
코코아 버터 (Cocoa Butter)
3,500원
 
 
 
달맞이 유
3,500원(기본가)
 
 
 
포도씨유
1,500원(기본가)
 
 
 
윗점 오일
3,000원(기본가)
 
 
 
엑스트라 버진 올리브 오일(Extra Virgin Olive Oil)
2,500원(기본가)
 
 
 
대마씨유(햄프씨드 오일)-정제,비정제
4,000원(기본가)
 
 
 
세인트존스워트오일(ST. johns' wort)
4,500원(기본가)
 
 
 
살구씨 오일
2,500원(기본가)
 
 
 
아보카도유
3,000원(기본가)
 
 
 
체리씨드 오일
5,000원(기본가)
 
 
 
연꽃오일(인퓨즈드)
4,500원(기본가)
 
 
 
올리브 오일(퓨어)
2,500원(기본가)
 
 
 
해바라기씨 오일
1,500원(기본가)
 
 
 
코코넛 오일 - 1000ml
4,000원(기본가)
 
 
[1][2]
회사소개이용안내이용약관개인정보취급방침

상호명 : 새싹마트 사업자등록번호 : 125-15-81626 [사업자정보확인] 통신판매업신고번호 : 평택시 2002-76
대표 : 이상미 사업장소재지 : 경기도 평택시 신장동 692-63
전화 : 전화,031-666-9378, ,팩스,031-668-9378, , 로젠 택배,3시 이전 주문 당일배송,토요일.일요일.공휴일 휴무 개인정보담당자 : 이상미
Copyright ⓒ 새싹마트 All Rights Reserved.